aut. Wladyslaw Walkiewicz, Tytus Maleszewski, 1892, Polona

22 kwietnia

W Wielki Piątek, 22 kwietnia 1859 roku, u pijarów odbył się koncert, podczas którego wykonana została III Litania ostrobramska Stanisława Moniuszki. „Kurier Warszawski” poświęcił temu utworowi nieco więcej miejsca i tak zapowiadał koncert:

„Litania ostrobramska, która jest trzecią z czterech tego rodzaju kompozycji, napisana zaś została z powodu szerzącego się przed kilku laty głodu w Wilnie. Kiedy muzyka kościelna nie wychodzi zwykle z obrębu rutynowanej sztuki, znamienity ziomek nasz, wierny posłannictwu swojemu tłumaczenia uczuć za pośrednictwem dźwięków jako znaków ich przyrodzonych, uważał, że tego rodzaju praca winna być głównym wyrazem wzniesienia ducha do Opatrzności. Tym końcem ułożył obecną Litanię w pięciu oddziałach, wskazujących rozmaite przejścia nastroju wewnętrznego. W pierwszej maluje smętność cierpliwą; w drugiej nadzieję usunięcia klęski; w trzeciej rozpaczliwą modlitwę o zmiłowanie; w czwartej ulgę i pogodę strapionego serca, czerpiącego siły w ufności; w piątej oczekiwanie ziszczenia prośby zaniesionej do cudownej Bożej Rodzicielki”.