aut. Wladyslaw Walkiewicz, Tytus Maleszewski, 1892, Polona

25 września

„Kurier Warszawski” w numerze 253 z 25 września 1859 roku publikował recenzję premierowego przedstawienia opery Flis w Teatrze Wielkim w Warszawie: „Wczoraj przedstawiono w Teatrze Wielkim z dawna oczekiwaną operę w 1 akcie, z muzyką St. Moniuszki pn. Flis. Powodzenie tej opery było zupełne. Publiczność przyjęła ją serdecznym zadowoleniem, jakiego powinniśmy się byli spodziewać, licząc na znakomity talent twórcy Halki. Muzyka śliczna, niektóre numera powtórzono na żądanie, a ciągłe oklaski towarzyszyły aż do końca przedstawienia. Opery wyuczył i dyrygował sam Moniuszko, skoro się więc ukazał w orkiestrze, powitała go publiczność hucznym a ciągłym grzmotem oklasków”.