aut. Wladyslaw Walkiewicz, Tytus Maleszewski, 1892, Polona

29 September

„Witamy Flisa serdecznie, bo nam się zdaje, że będzie pierwszym w nowej dramatów muzycznych serii, mających nam stworzyć domową a lekką operę, choć sam bynajmniej lekki nie jest. (…) Rzecz dzieje się przy Wiśle, przedstawionej piękną dekoracją od ul. Leszczyńskiej, aż póki oko w dół sięgnie (…). Cokolwiek bądź, wyznajemy, że z lubością patrzyliśmy na ten obrazek; bądź to śliczna muzyka Moniuszki, bądź Wisła, lud nadwiślański, kostiumy pełne prawdy, bądź gra pełna życia wszystkich artystów, chórów nawet, martwych w wielu operach (…). P. Moniuszko niekiedy zbyt serio przedmiot swój traktując, wychodzi daleko za obręb obrazkowi ludowemu (jak go sam autor nazwał) zakreślony”. (Józef Sikorski o premierze Flisa, „Ruch Muzyczny” z 29 września 1859, nr 39)