5 November 2019

Moniuszko według grupy artystycznej Łódź Kaliska

Kontynuujemy cykl Moniuszko na każdy miesiąc

Listopadowy portret kompozytora stworzyła grupa artystyczna „Łódź Kaliska” działająca nieprzerwanie od 1979 r. w składzie: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik, Andrzej Wielogórski (Makary), Sławek Bit i Andrzej Kwietniewski (do 2007 roku).

Łódź Kaliska powstała jako formacja neoawangardowa czerpiąca z konceptualizmu, później zaś zmieniła swój profil, inspirując się dadaizmem oraz surrealizmem. Jej działania obejmują różne media: fotografię, film eksperymentalny, happening i performance. Grupa posługuje się często groteską i ironią, komentując otaczającą rzeczywistość.

Dzieła, zamówione specjalnie z okazji Roku Moniuszki, można oglądać na stronie moniuszko200.pl oraz w Teatrze Wielkim w Warszawie we foyer górnym.