4 stycznia 2019

Konferencja prasowa dotycząca obchodów Roku Moniuszki

W piątek 4 stycznia 2019 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, pełnomocnika MKiDN ds. 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki Waldemara Dąbrowskiego, dyrektor Programu Drugiego Polskiego Radia Małgorzaty Małaszko-Stasiewicz, dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Maxymiliana Bylickiego, dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr. Daniela Cichego oraz członków Komitetu Honorowego Roku Moniuszki.

Na konferencji prasowej zostały zaprezentowane najważniejsze cele obchodów dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora. Podkreślono doniosłą rolę Stanisława Moniuszki w kształtowaniu polskiej kultury, zwrócono także uwagę na konieczność popularyzacji jego dorobku. Wicepremier Piotr Gliński przypomniał, że Rok Moniuszki został ustanowiony nie tylko przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ale także ogłoszony przez UNESCO na wniosek Polski, Litwy i Białorusi.

Twórczość kompozytora, odznaczająca się wybitnymi walorami artystycznymi, warta jest przypomnienia, szczególnie że Moniuszko znany jest głównie jako autor Halki i Strasznego dworu, zapomina się jednak o jego pozostałej twórczości operowej, pieśniach i dziełach religijnych.

Koncepcja obchodów została opracowana w gronie zespołu programowego przy współpracy koordynatorów regionalnych. Wydarzenia Roku Moniuszki będą odbywać się w całej Polsce. W obchody rocznicy włączyły się najważniejsze sceny operowe, które przygotowują inscenizacje dzieł kompozytora (m.in. Teatr Wielki - Opera Narodowa, która wystawi wersję wileńską Halki, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu - Parię, Opera Bałtycka w Gdańsku - Hrabinę, Opera Śląska w Bytomiu - Flisa). W koprodukcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i Theater an der Wien zostanie także wystawiona Halka w Wiedniu. Program obchodów obejmuje nie tylko wydarzenia artystyczne, lecz także edukacyjne i naukowe, wśród których najważniejszym jest Międzynarodowy Kongres Moniuszkowski, który będzie gościć w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Ważnym punktem Roku Moniuszki będzie również, świętowany w całej Polsce, dzień urodzin kompozytora przypadający na 5 maja.

W ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został przygotowany Program Moniuszko 2019 - Promesa, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. Wyniki naboru zostały opublikowane 2 stycznia 2019 roku. Ponadto w ramach Programu Muzyczny ślad wygospodarowano środki z przeznaczeniem na wydawnictwa związane z Rokiem Moniuszki.

Program Drugi Polskiego Radia z okazji Roku Moniuszki przygotował cykl audycji związanych z kompozytorem. 7 stycznia 2019 w paśmie Kanon Dwójki zostanie zainaugurowany cykl Śpiewnik domowy, w którym wyemitowane zostaną wszystkie pieśni napisane przez Moniuszkę. Z kolei w środę 9 stycznia 2019 wystartuje audycja Piotra Matwiejczuka Moniuszko - historia prawdziwa.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne przygotowuje wydanie materiałów wykonawczych, krytyczno-źródłowych oraz korespondencji Stanisława Moniuszki. Wśród planowanych publikacji są m.in. opery, muzyka fortepianowa, antologia najpiękniejszych pieśni Moniuszki, antologia pieśni Moniuszki do tekstów poetów zagranicznych oraz opera Moniuszko à Paris autorstwa Andrzeja Kwiecińskiego (zamówienie TW-ON).

Inauguracja Roku Moniuszki nastąpi w sobotę 5 stycznia 2019 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. O godz. 19 w wersji koncertowej zabrzmi Halka pod dyrekcją Fabio Biondiego. Koncert ten będzie transmitowany przez Program 2 Polskiego Radia.

Tego samego dnia o godz. 14 odbędzie się uroczystość nadania imienia Stanisława Moniuszki Dworcowi Warszawa Centralna.

Do 3 marca 2019 w Galerii Opera Teatru Wielkiego w Warszawie czynna jest wystawa VIVA MONIUSZKO!. W budynku TW-ON został także otwarty Salonik Moniuszkowski - miejsce prezentujące postać Moniuszki i jego spuściznę muzyczną w przystępnej formie, dostosowanej do współczesnych oczekiwań. Salonik będzie działał przez cały rok 2019.

Wszystkie wydarzenia związane z obchodami Roku Moniuszki będą dostępne na stronie moniuszko200.pl

fot. Danuta Matloch