Logo

Z uwagi na szeroką skalę obchodów, niezbędna stała się kreacja symbolu będącego elementem wspólnym dla wszystkich wydarzeń, pomagającym w łatwym identyfikowaniu z obchodzonym Rokiem Stanisława Moniuszki. Poniżej przedstawiona została charakterystyka znaku „Moniuszko 200”. Wszystkie proporcje i sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów są ściśle określone. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian we wzajemnych relacjach między elementami, jak również w proporcjach poszczególnych elementów jest niedozwolone. Do pobrania logotyp w wersji językowej polskiej i angielskiej.