Libretto Moniki Drożyńskiej

Libretto Moniki Drożyńskiej (2011)

Seria makatek Moniki Drożyńskiej wykonanych techniką haftu ręcznego, w której zacytowane zostały fragmenty libretta do opery Halka Stanisława Moniuszki. Praca była pokazywana m.in. na wystawie Splendor tkaniny w warszawskiej Zachęcie w 2013 roku.