Die Schweizerhütte (Szwajcarska chatka)

Niemieckojęzyczna opera, odnaleziona przez Grzegorza Zieziulę w 2013 roku w formie rękopisu wyciągu fortepianowego w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Do ówczesnego momentu nie była ona ujmowana w katalogach dzieł Stanisława Moniuszki. Kompozytor pracował nad librettem niemieckiej operetki Mary, Max und Michel Carla Blumego w Mińsku, ok. roku 1837. Nieco zmodyfikował tekst i nadał mu tytuł Die Schweizerhütte. Moniuszce nie udało się wystawić tej opery, jednak wykorzystał jej fragmenty w innych swoich utworach, m.in. w operetce Bettly i operze Hrabina. Instrumentacji i rekonstrukcji Szwajcarskiej chatki dokonał Maciej Prochaska, a jej światowa prapremiera odbyła się w 2018 roku w Warszawskiej Operze Kameralnej.