Florian Szary

Słowa J. Korzeniowskiego. Wydanie: Poznań 1913.