Mogiła

Słowa A. Kolankowskiego. 1862. Z Ósmego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1908, oprac. W. Rzepki.