Oj, polecę ja daleko!

Trzy piosnki Romussy z dziewięciu pieśni z "Witoloraudy" J.I. Kraszewskiego. Z Trzeciego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1852; drugie wydanie: Warszawa, 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1858.