Pieśń Marii (Słonko niedzielne świeci)

Słowa W. Syrokomli z gawędy "Spowiedź pana Korsaka". Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.