Pieśń pustelnika

Słowa z "Dziadów" A. Mickiewicza. Z Siódmego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1897.