Postój, piękna gołąbeczko

Trzy piosnki czterogłosowe. Słowa J. Czeczota. Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.