Powrót wiosny (Słońce się z mglistych otrząsa chmur)

Z Dziewiątego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1908, oprac. W. Rzepki.