Rybka (Źli ludzie mię pławili)

Słowa W. Syrokomli. Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.