Sen wieszcza

Tekst polski W. Syrokomli tłumaczony z francuskiego (Rosiera i de Leuvena)