Sielanka

Opera w dwóch aktach, wykonana w Mińsku w latach pięćdziesiątych XIX wieku. Libretto Wojciecha Marcinkiewicza. Rękopis zaginął, odnaleziony został po latach jedynie fragment wokalny, rozpoczynający się od słów Ach, moja luba, moja miła.