Smętność

Słowa W. Wolskiego. Z Siódmego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1897.