Śpiewak w obcej stronie

Słowa J.B. Zaleskiego. Z Czwartego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1855.