Trea

Pisał ją Moniuszko w Warszawie w 1872 r. Libretto (według legendy flamandzkiej) J.S. Jasińskiego.