Wiosna (Błyszczą krople rosy)

Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.