Wyjazd (Czemuś nie chciał pić u zdroja)

Słowa S. Witwickiego. Z Trzeciego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1852; drugie wydanie: Warszawa, 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1858.