Agnieszka Topolska - "On żartował. Wstydź się wstydź". O humorze u Stanisława Moniuszki

Tekst z książki Moniuszko w kolorze wydanej przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (Poznań 2015, s. 21-26)

Agnieszka Topolska, "On żartował. Wstydź się wstydź". O humorze u Stanisława Moniuszki

Pobierz