Elżbieta Szczepańska-Lange, Życie muzyczne w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku

Elżbieta Szczepańska-Lange, Życie muzyczne w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku, seria Historia muzyki polskiej, t. 5 Romantyzm, cz. 2b, Warszawa 2010.

Publikacja dostępna bezpłatnie w formie epub i mobi na stronie Narodowego Centrum Kultury oraz w bazie Polona.