Agnieszka Topolska - Hernandez w kierpcach

Zarys dziejów scenicznych Halki

Agnieszka Topolska, Hernandez w kierpcach, w: Halka, program teatralny, Warszawa 2011.

Pobierz