Irena Poniatowska, Twórczość muzyczna w drugiej połowie XIX wieku

Irena Poniatowska, Twórczość muzyczna w drugiej połowie XIX wieku, seria Historia muzyki polskiej, t. 5 Romantyzm, cz. 2a, Warszawa 2010.

Publikacja dostępna bezpłatnie w formie epub i mobi na stronie Narodowego Centrum Kultury oraz w bazie Polona.