Katarzyna Lisiecka - Estetyzacja misterium. Widma Passiniego/Moniuszki

Analiza wzbudzającej dyskusje inscenizacji Widm w reżyserii Pawła Passiniego z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

Katarzyna Lisiecka, Estetyzacja misterium. Widma Passiniego/Moniuszki z perspektywy teatrologicznej

Pobierz