Janina Pudełek - Dzieje sceniczne Hrabiny

Tradycja inscenizacyjna (do 1969 roku)

Janina Pudełek, Dzieje sceniczne Hrabiny, w: Hrabina, program teatralny, Warszawa 1969.

Pobierz