Witold Rudziński - Hrabina na tle twórczości operowej Moniuszki

Kontekst powstania Hrabiny

Witold Rudziński, Hrabina na tle twórczości operowej Stanisława Moniuszki, w: Hrabina, program teatralny, Bytom 1953.

Pobierz