szukaj po pierwszej literze tytułu

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V X Y Z | Wszystko

Dzieła Stanisława Moniuszki

Twórczość sceniczna

Halka

opera w dwóch aktach (tzw. wersja wileńska), później rozszerzona do czterech (tzw. wersja warszawska)

Hrabina

opera w trzech aktach

Hamlet

muzyka do dramatu Szekspira

Hans Mathis

dramat

Pieśni

Twórczość religijna

Hymn (Chwała Bogu)

na chór

Hymn do Matki Boskiej (O Królowo pełna łaski)

na alt i bas z towarzyszeniem organów lub fortepianu. 1868

Hymn do Pana Jezusa (Z Ojcem Przedwiecznym stolicę dzieli)

na bas z towarzyszeniem organów. Słowa W. Syrokomli

Hymn (Powstańcie, światłości syny)

na 4-głosowy chór mieszany (a cappella) - niewydany

Hymn (Za wszelkie dobro)

na dwa soprany z towarzyszeniem fortepianu. 1860